Kursusest

IFI7207.DT Digitaalne õppevara on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe kursus.

Õppeaine maht: 4 EAP

Õppeaine eesmärgid:
Võimaldada digitaalse õppevara otsimiseks, koostamiseks, kasutamiseks ja hindamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamist. Toetada akadeemilise kirjutamise oskuse arengut.

Kursuse teemad:
Digitaalse õppevaraga seotud põhimõisted. Õpiobjektide repositooriumid. Õpiobjektide kirjeldamine metaandmetega. IEEE LOM ja selle rakendusprofiilid. Vahendid õpiobjektide ja sisupakettide loomiseks. SCORM, IMS Common Cartridge. Arvutipõhine testimine. IMS QTI. Vahendid küsimuste ja testide koostamiseks. Veeb 2.0 vahendid õppematerjalide koostamiseks. Hariduslikud äpid nutiseadmetele. Õppematerjalide koostamine nutiseadmetele. Õppematerjalid ja autoriõigus, avatud sisulitsentsid, avatud õppematerjalid. Digitaalsete õppematerjalide koostamise protsess. Õppematerjalide kvaliteet.

Õpiväljundid:

Õppeaine läbimisel üliõpilane oskab:

  • kirjeldada õpiobjektide lähenemise eeliseid ja puuduseid;
  • otsida repositooriumidest ja äpipoodidest digitaalset õppevara; – valida digitaalsete õppematerjalide koostamiseks sobiv vahend;
  • koostada lihtsamaid sisupakette, veeb 2.0 vahenditel põhinevaid õppematerjale ja nutiseadmetele mõeldud õppematerjale ning kirjeldada neid metaandmetega;
  • järgida digitaalse õppevara koostamisel ja kasutamisel autoriõiguse põhimõtteid;
  • hinnata hindamismudeli põhjal digitaalse õppevara kvaliteeti; – koostada põhjalikuma õppematerjali ühe autorvahendi abil;
  • analüüsida ühe digitaalsete õppevaraga seotud teema aktuaalseid probleeme, uurimusi ja tulevikusuundi.

Õppejõud:
Hans Põldoja, hans.poldoja@tlu.ee

Täpsem info:

Lehekülje päises on kasutatud Creative Commons Attribution litsentsi aluselt fotot: Johan Larsson, https://www.flickr.com/photos/johanl/6966883093/