Järeleksami korraldus

Osadel kursuslastel jäid sel kevadel kursuse läbimiseks vajalikud ülesanded tegemata ning seetõttu pakun kursuse läbimiseks välja järeleksami aja. Kuna järeleksamile on tulemas viis kirjanduse analüüsi, siis toimub sel aastal järeleksam koos kirjanduse analüüside esitlustega.

Järeleksami ajakava on järgmine:

 • 20.08.2017 – kirjanduse analüüsi esialgse versiooni esitamine (e-maili teel õppejõule)
 • 27.08.2017 – kirjanduse analüüsi partnerhinnangu esitamine
 • 07.09.2017 – kirjanduse analüüsi parandatud versiooni ja kõigi puuduvate blogimisülesannete esitamine
 • 10.09.2017 – kirjanduse analüüside esitlused järeleksamil

Järeleksam toimub pühapäeval 10.09 kell 18.00 ruumis A-303. Vahetult enne seda on samas ruumis tund nende üliõpilastega, kes osalevad sügisel valikkursusel IFI7300.DT Õpitehnoloogiate disain.

Järeleksami tingimused 2017. õppeaastal on järgmised:

 1. Järeleksami hinne moodustub õppija poolt omandatud õpimärkide põhjal vastavalt kursuseprogrammis (PDF) välja toodud hindamismeetoditele.
 2. Kursuse käigus omandatud õpimärgid lähevad arvesse, ning neid ülesandeid ei ole vaja uuesti teha.
 3. Kursuse käigus tagasilükatud ülesanded on võimalik uuesti esitada.
 4. Puuduvate ajaveebipostituste puhul tuleb iga teema juures tuleb lisaks ülesandes nõutule läbi lugeda teiste kursuslaste postitused antud teemal ning viidata oma postituses teiste kursuslaste mõtteid äratanud postitustele.
 5. Plagiaat ühes järeleksamile esitatud ülesandes tähendab terve järeleksami lugemist mittesooritatuks.

Loodan, et kõik saavad selleks ajaks kursuse tööd edukalt tehtud.

Õppematerjali koostamise rühmatööd 2017

Praktilisemate huvidega üliõpilastel on kirjanduse analüüsi asemel võimalik teha põhjalikum õppematerjal. Õppematerjali võib koostada kas rühmatööna (kuni 3 liiget) või individuaalselt. Töö mahuks võiks arvestada 20 tundi iga rühma liikme kohta. Koostatud õppematerjalid peavad vastama Koolielu õppematerjalide kvaliteedinõuetele. Partnerhinnangute tegemine toimub vastavalt Koolielu õppematerjalide hindamismudelile.

Õppematerjali koostamise eest on võimalik teenida 28-punktine õpimärk “Õppematerjali koostaja”.

Õppematerjaliga seotud tähtajad on järgmised:

 • 09.04.2017 – õppematerjali esialgse versiooni esitamine
 • 16.04.2017 – õppematerjali partnerhinnangu esitamine
 • 27.04.2017 – õppematerjali parandatud versiooni esitamine
 • 30.04.2017 – esitlused viimases kontakttunnis

Palun andke oma rühmade moodustamisest ja teemadest teada selle postituse kommentaarides.

Kirjanduse analüüsi teemad 2017

Palun nendel, kes otsustavad sel kursusel ühe iseseisva tööna kirjanduse analüüsi koostada, saata omale huvipakkuva teema ettepanek mulle e-postiga või kirjutada selle postituse kommentaaridesse. Uurin seepeale, kas valitud teema kohta leidub piisavalt teadusartikleid ning kui hästi seda annab kursuse teemadega kokku sobitada.

Sobivuse korral postitan siia kommentaaridesse valitud teema ning kolm teadusartikli soovitust. Minu poolt pakutud artiklid pole tingimata kohustuslikud, proovin teile lihtsalt sobiva alguspunkti kätte anda.

Üldised ootused kirjanduse analüüsile on järgmised:

 • kirjanduse analüüs peaks olema võimalikult seotud digitaalse õppevara teemaga;
 • kirjanduse analüüs peaks põhinema vähemalt kuuel teadusartiklil;
 • kirjanduse analüüsi optimaalne maht on 6 lk trükiteksti / 13 500 tähemärki koos tühikutega.

Detailsemad ootused kirjanduse analüüsi suhtes on kirjas järgnevas hindamismudelis.

hindamismudel_kirjanduse_analyysid

Kirjanduse analüüsiga seotud tähtajad on järgmised:

 • 09.04.2017 – kirjanduse analüüsi esialgse versiooni esitamine
 • 16.04.2017 – kirjanduse analüüsi partnerhinnangu esitamine
 • 27.04.2017 – kirjanduse analüüsi parandatud versiooni esitamine
 • 30.04.2017 – esitlused viimases kontakttunnis

Eelmiste aastate kirjanduse analüüside teemad on väljas siin:

Kommentaarides soovitatud artiklid on enamasti kättesaadavad TLÜ Akadeemilise raamatukogu kaudu. Kui midagi ei õnnestu kätte saada, siis võtke minuga ühendust ja saadan teile.

Digitaalse õppevara kursus alustab

IFI7207.DT Digitaalne õppevara on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe kursus, mis keskendub digitaalse õppevara koostamisele ja kasutamisele. Kursuse materjalid ilmuvad siia kodulehele semestri alguseks ning esimene kontakttund toimub 05.02.

Aastatel 2011–2016 toimus sarnane kursus nimetusega IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine. Käesoleva kodulehekülje valmimiseni võib tutvuda varasemate aastate materjalidega aadressil https://oppematerjalid.wordpress.com