Järeleksami korraldus

Osadel kursuslastel jäid sel kevadel kursuse läbimiseks vajalikud ülesanded tegemata ning seetõttu pakun kursuse läbimiseks välja järeleksami aja. Kuna järeleksamile on tulemas viis kirjanduse analüüsi, siis toimub sel aastal järeleksam koos kirjanduse analüüside esitlustega.

Järeleksami ajakava on järgmine:

 • 20.08.2017 – kirjanduse analüüsi esialgse versiooni esitamine (e-maili teel õppejõule)
 • 27.08.2017 – kirjanduse analüüsi partnerhinnangu esitamine
 • 07.09.2017 – kirjanduse analüüsi parandatud versiooni ja kõigi puuduvate blogimisülesannete esitamine
 • 10.09.2017 – kirjanduse analüüside esitlused järeleksamil

Järeleksam toimub pühapäeval 10.09 kell 18.00 ruumis A-303. Vahetult enne seda on samas ruumis tund nende üliõpilastega, kes osalevad sügisel valikkursusel IFI7300.DT Õpitehnoloogiate disain.

Järeleksami tingimused 2017. õppeaastal on järgmised:

 1. Järeleksami hinne moodustub õppija poolt omandatud õpimärkide põhjal vastavalt kursuseprogrammis (PDF) välja toodud hindamismeetoditele.
 2. Kursuse käigus omandatud õpimärgid lähevad arvesse, ning neid ülesandeid ei ole vaja uuesti teha.
 3. Kursuse käigus tagasilükatud ülesanded on võimalik uuesti esitada.
 4. Puuduvate ajaveebipostituste puhul tuleb iga teema juures tuleb lisaks ülesandes nõutule läbi lugeda teiste kursuslaste postitused antud teemal ning viidata oma postituses teiste kursuslaste mõtteid äratanud postitustele.
 5. Plagiaat ühes järeleksamile esitatud ülesandes tähendab terve järeleksami lugemist mittesooritatuks.

Loodan, et kõik saavad selleks ajaks kursuse tööd edukalt tehtud.

Advertisements

Esimese teema kokkuvõte ja õpimärgid

Jõudsin nüüd lõpuks õpimärkide väljasaatmiseni ja teen seoses sellega lühikese kokkuvõtte ka esimese teema postitustest.

Kõige enam tutvustasite te oma postitustes Eesti repositooriume. Koolielust kirjutasid Kristina, Anne-Mai, Anne ja Margit. HITSA repositooriumi tutvustasid Anu ja Margit. e-Koolikotist kirjutasid Liia ja Anne, Miksikesest Mikk ja Anne ning Tartu Ülikooli repositooriumist Katrin. Viimastel aastatel on sisenenud digitaalse õppevara turule ka mitmed ettevõtted. Riina, Cristina ja Martin jagasid oma kogemusi Õpiveebiga, Jannus kirjutas Taskutargast ning Maria mainis Foxcademyt.

Rahvusvahelistest repositooriumidest tutvustas Maria põhjalikult Merlot repositooriumi. Riina jagas oma kogemusi BusyTeacher.org töölehtede koguga ning tarbijaharidusportaaliga Consumer Classroom. Mitmed teie hulgast valisid tutvustamiseks Khan Academy (Cristina, Katariina, Tuuli P.). Tuuli T. tutvustas inglise keele õpetajate töölehtede jagamise kogukonda ESL Printables.

Lisaks repositooriumidele kirjutasite te oma postitustes ka avatud kursuste platvormidest (edX, Udemy, European Schoolnet Academy, P2PU) ning sotsiaalmeedia vahendite kasutamisest õppematerjalide jagamiseks (Pinterest, Facebook grupid). Uutest vahenditest jäi mulle teie postitustest silma veel ClassFlow, mida Liia hiljem ka kontakttunnis tutvustas.

Lisaks repositooriumide tutvustamisele arutasite te ka üldisematel teemadel, mis olid seotud õppematerjalide jagamisega ja selle takistustega (Katrin, Maria, jmt), autoriõigusega (Cristina) ja õpikogemusega (Jannus).

Tänan kõiki huvitavate postituste eest. Sel korral otsustasin ma jagada välja lisaks hõbedastele õpimärkidele ka 7 kuldset õpimärki.

Kirjanduse analüüside partnerhinnangud

Lubasin teha postituse kirjanduse analüüside partnerhinnangute kohta. Eelmiseks nädalaks saabus mulle 7 kirjanduse analüüsi:

 • Digitaalne õppevara õuesõppeks (Ulla)
 • Digitaalne õppevara erivajadustega õppijatele (Liia)
 • Kirjanduse analüüs varasematest uuringutest interaktiivsete tahvlite kohta (Tuuli)
 • Organisatsioonisisesed lahendused digitaalse õppevara levitamiseks (Anne)
 • Digitaalne õppevara keeleõppes erivajadustega õppijatele (Riina)
 • E-portfoolio olemus ja rakendamise võimalused (Kristina)
 • Digitaalne õppevara mullateaduses (Katariina)

Partnerhindamise ülesanne on avatud nii neile kursuslastele, kes esitasid kirjanduse analüüsi kui ka neile, kes ei valinud kirjanduse analüüsi tegemist. Selle eesmärk on, et te õpiksite kriitilise pilguga lugema kaasõppuri poolt kirjutatud akadeemilist teksti ning selle kohta konstruktiivset tagasisidet andma. Loodetavasti aitab teiste tekstidega tutvumine teil ka oma kirjanduse analüüsi paremaks muuta.

Kopeerisin kõik mulle esitatud kirjanduse analüüsid Google Drive kausta. Palun valige omale hinnatav töö nii, et kõigi jaoks oleks keegi partnerhinnangu kirjutaja. Andke selle postituse kommentaarides teada, kelle kirjanduse analüüsi kohta te partnerhinnagu teete.

Kirjanduse analüüsi hindamiseks olen ma koostanud järgmise hindamismudeli:

Oma hinnangu vormistamiseks saate tõmmata sama hindamisvormi Wordi dokumendina: hinnang_kirjanduse_analyysile.doc

Palun märgistage kõigepealt esimesel leheküljel olevas tabelis taustavärviga see valik, mis teile iga hindamiskriteeriumi puhul hinnatava töö juures kõige sobivam tundub. Seejärel lisage teisele lehele täpsustavad kommentaarid ja soovitused kirjanduse analüüsi parandamiseks. Palun võtke täpsustavate kommentaaride ja soovituste osa tõsiselt, see on autorile oma teksti paremaks muutmiseks tunduvalt olulisem kui hindamismudelis tehtud valikud. Samuti võite lisaks hindamismudelile lisada kommentaare otse hinnatud kirjanduse analüüsi dokumenti.

Valmis partnerhinnag palun saatke töö autorile ja mulle (hans.poldoja@tlu.ee) selle nädala lõpuks (23.04). Siis jääb üliõpilastel veel aega oma kirjanduse analüüsi parandamiseks.

PS. Leppisime tunnis kokku, et 5. juuni eksami aega sihtivatel üliõpilastel on veel võimalik kirjanduse analüüsi teha. Sel juhul on kirjanduse analüüside esitamise tähtajaks 23.05. Teemadega jõuan tegeleda pärast 03.05, kui selle aasta lõpetajad on oma lõputööd esitanud. Partnerhinnanguid me mai lõpus uuesti teha ei jõua.

Neljas teema: digitaalne õppevara nutiseadmetele

Meie kursuse viimane blogimisteema keskendub õppematerjalide koostamisele nutiseadmetele. Selle teema kohta eraldi lugemismaterjali ei ole, sest äppide maailmas muutub iga aastaga palju. Olen siia postitusse kokku kogunud viited mõnedele tuntumatele rakendustele, mis võimaldavad nutiseadmetel või nutiseadmetele õppematerjale luua.

E-õpikute, kursuste ja e-raamatute koostamise vahendid

iBooks Author
Mac OS X rakendus, mis võimaldab koostada interaktiivseid e-õpikuid iOS seadmetele. Tutvume selle võimalustega järgmises kontakttunnis.

iTunes U
Võimaldab luua e-kursuseid iOS nutiseadmetele.

Sigil
Tasuta vahend e-raamatute loomiseks Windows ja Mac OS operatsioonisüsteemidele. Sobib tekstipõhise konspekti muutmiseks lugeritel toimivaks e-raamatuks, kuid mingeid e-õpikule omaseid teste jms interaktiivseid komponente lisada ei võimalda.

1:1 klassiruumi rakendused

Nearpod
Võimaldab luua interaktiivsete ülesannetega esitlusi, mis töötavad nutiseadmetel (Android, iOS) ja veebis. Sisu loomine toimub veebibrauseris. Tasuta konto piirangud 50 MB andmemahtu ja 30 õpilast.

EDpuzzle
Võimaldab luua videoga seotud testiküsimusi. Loodud ülesanded töötavad nii veebibrauseris kui iOS või Android rakendusel.

Educreations
Võimaldab luua ekraanisalvestustel ja dokumentidel põhinevaid õppematerjale. Sisu loomine on võimalik nii veebibrauseris kui iPadil. Tasuta konto mahupiirang on 50 MB.

ShowMe
Võimaldab luua iPadil ekraanisalvestusel põhinevaid tunde. Tasuta konto piirang on 1 tund salvestusi.

Socrative
Võimaldab luua vahetu tagasiside teste, millele õpilased saavad vastata oma nutiseadmetel (Android, iOS).

Kahoot!
Võimaldab luua vahetu tagasiside teste, millele õpilased saavad vastata oma nutiseadmetel või brauseris ilma spetsiaalset äppi kasutamata.

Plickers
Võimaldab luua vahetu tagasiside küsimusi, millele õpilased saavad vastata ilma nutiseadmeteta koodilehtede abil.

Teie ülesanne on katsetada ühte rakendust ning kirjutada selle kogemuse põhjal postitus. Nutiseadmetele õppematerjalide loomise rakendusi on kindlasti veel, nii et võite oma postituses ka mõnele muule rakendusele keskenduda. Ülesande väljapanek hilines, nii et proovige oma postitus umbes nädala jooksul tehtud saada (reedeks 31.03-ks). Siis jääb aega kirjanduse analüüsi või kursuse põhjalikuma õppematerjaliga tegelemiseks.

Õppematerjali koostamise rühmatööd 2017

Praktilisemate huvidega üliõpilastel on kirjanduse analüüsi asemel võimalik teha põhjalikum õppematerjal. Õppematerjali võib koostada kas rühmatööna (kuni 3 liiget) või individuaalselt. Töö mahuks võiks arvestada 20 tundi iga rühma liikme kohta. Koostatud õppematerjalid peavad vastama Koolielu õppematerjalide kvaliteedinõuetele. Partnerhinnangute tegemine toimub vastavalt Koolielu õppematerjalide hindamismudelile.

Õppematerjali koostamise eest on võimalik teenida 28-punktine õpimärk “Õppematerjali koostaja”.

Õppematerjaliga seotud tähtajad on järgmised:

 • 09.04.2017 – õppematerjali esialgse versiooni esitamine
 • 16.04.2017 – õppematerjali partnerhinnangu esitamine
 • 27.04.2017 – õppematerjali parandatud versiooni esitamine
 • 30.04.2017 – esitlused viimases kontakttunnis

Palun andke oma rühmade moodustamisest ja teemadest teada selle postituse kommentaarides.

Kolmas teema: Veeb 2.0 vahendid digitaalse õppevara koostamiseks

Kursuse kolmas teema keskendub Veeb 2.0 vahendite kasutamisele digitaalse õppevara koostamiseks. Selle korra lugemismaterjal “Veeb 2.0 vahendite kasutamine õppematerjalide koostamiseks” annab ülevaate kolme tüüpi rakendustest:

 • sisuhaldusvahendid (Weebly, WordPress, …);
 • interaktiivse meediasisu loomise vahendid (YouTube, SlideShare, …);
 • spetsiaalselt õppematerjalide koostamiseks mõeldud keskkonnad (Õpiveeb, Open Author, Oppia).

Jätan teie ülesande seekord suhteliselt lahtiseks: tutvuge lugemismaterjaliga, katsetage mõnda teie jaoks uut ja huvitavat vahendit ning koostage kursusekaaslaste jaoks õpetlik ajaveebipostitus. Linkige oma postituses ka loodud sisule, kui te katsetatud vahendiga midagi valmis tegite.

Oma postituses võiksite jagada ka seniseid kogemusi. Milliseid sisuhaldusvahendeid te ise kasutate (Weebly vms)? Milliseid täiendavaid vistutuskoodi pakkuvaid keskkondi te lisaks lugemismaterjalis nimetatutele teate? Kas on mingeid olulisi vistutatava sisu tüüpe (videod, esitlused, interaktiivsed harjutused, ajateljed, jne), mis on mul üldse välja jäänud? Loomulikult võite tutvustada ka mõnda sellist õppematerjalide koostamiseks sobivat Veeb 2.0 vahendit, mida minu lugemismaterjalis mainitud pole.

Ma olen sellest teemast teadlikult välja jätnud Veeb 2.0 keskkonnad, mis on seotud nutiseadmete kasutamisega (Kahoot!, Socrative, Nearpod, …). Nendega tegeleme neljandas teemas. Nii et ärge neile seekord pikemalt keskenduge.

Teeme postitused umbes nädala jooksul (12. märtsiks), siis jääb teine nädal kursusekaaslaste postitustega tutvumiseks.