Ajakava

2017. aasta kevadsemestril toimuvad kontakttunnid toimuvad ruumis S-244:

Laupäev 17.02 kell 10.00–13.30
Sissejuhatus kursusesse. Digitaalse õppevaraga seotud põhimõisted ja tehnoloogiad. Digitaalse õppevara levitamise platvormid. Avatud õppematerjalid ja avatud haridus. Digitaalse õppevara koostamise protsess ja kvaliteet. Rühmatööde ja kirjanduse analüüside kavandamine.

Laupäev 07.04. kell 14.00–17.30
Kokkuvõte läbitud teemadest. Üliõpilaste esitlused. Vahendid õpiobjektide ja sisupakettide loomiseks. Arvutipõhine testimine. Rühmatööde ja kirjanduse analüüsi nõustamine.

Laupäev 28.04. kell 10.00–13.30
Kokkuvõte läbitud teemadest. Üliõpilaste esitlused. Veeb 2.0 vahendid digitaalse õppevara koostamiseks. Digitaalne õppevara nutiseadmetele. Rühmatööde ja kirjanduse analüüsi nõustamine.

Laupäev 12.05. kell 14.00–17.30
Kokkuvõte läbitud teemadest. Üliõpilaste esitlused. Digitaalse õppevara autoriõigus. Rühmatööde ja kirjanduse analüüsi nõustamine. Kirjanduse analüüside esitlused, lõputööna valminud õppematerjalide esitlused, kokkuvõte kursusest.

Iseseisev töö e-õppe vormis on jagatud neljaks teemaks, mis igaüks kestab 2 nädalat. Neile eelneb sissejuhatav nädal. Ülesande esitamise tähtajaks on teema esimese nädala lõpp. Teema teine nädal on arutelude jaoks.

  1. Digitaalne õppevara ja selle levitamise platvormid
  2. Sisupakettide koostamise vahendid
  3. Veeb 2.0 vahendid digitaalse õppevara koostamiseks
  4. Digiõppevara kogumik (H5P + eKoolikott+)

Teised tähtajad:

  • veebruar – lõputööna koostatava õppematerjali ja/või kirjanduse analüüsi teema valimine;
  • märts  — lõputööna koostatava õppematerjali ja/või kirjanduse analüüsi esialgse versiooni esitamine;
  • aprill — õppematerjali piloteerimine lootskoolis;
  • mai — õppematerjali ja/või kirjanduse analüüsi parandatud versiooni esitamine.

Põhieksam: 12.06.2018