Viies ülesanne

Viimaseks kodutööks saate valida ühe kahest variandist:

 1. Vähemalt 4 allikal põhinev erialakirjanduse analüüs (referaat) digiõppevara teemal (maht 2-5 lk). Minu nõuded referaadile on leebemad kui Hansul mullu, aga soovitan siiski inspiratsiooniks vaadata Hansu juhist möödunud aastast.
 2. DigiÕppeVaramu projekti piloteerimisega seotud ühe gümnaasiumi ainetunni vaatlus ja dokumenteerimine Observata rakenduse abil, tunnis kasutatud digiõppevara kvaliteedi hindamine HITSA kvaliteediraamistiku abil.

 

Kirjanduse analüüsi võimalikud teemad:

 • Õpisüsteemide koosvõime LTI abil
 • Sisupakendamine: eKoolikott vs. SCORM
 • E-testide arengutrendid: automaatne ülesannete genereerimine (AIG), lahenduskäigu dokumenteerimine jne
 • Õppevideode tulemuslikkuse hindamine
 • MÕK ja digiõppevara: õppija digiõppevara loojana
 • Õppevara interaktiivsus ja selle mõõtmine uuringutes
 • Digiõppevara eripärad mängupõhises õppes
 • Õppevara töökoha-koolituses
 • Õppevara värkvõrgu/liitreaalsuse/robootika/3D-modelleerimise õpetamiseks
 • Teie enda sõnastatud teema (peab olema seotud digiõppevaraga)

DigiÕppeVaramu projektis vaadeldavate tundide ajad, kohad ja õpetajad on nüüd avalikustatud SELLES TABELIS – siin saate endale sobiva tunnivaatluse broneerida (õpetajate poolt on aegade pakkumine veninud, sotsiaalainete omad veel lisanduvad enne laupäeva).  Tunnivaatlusi saab läbi viia juuni esimese nädala lõpuni. Laupäeval, 12.mail on meil viimane kontaktpäev, siis teen teile lühikese hands-on koolituse Observata kasutamise ja õppevara hindamismetoodika kohta Digiõppevaramu projektis.

Neljas ülesanne

Koostage individuaalselt üks nutiseadmel kasutamiseks kohandatud Veeb 2.0 põhine terviklik õppematerjal , millesse on poogitud vähemalt kolme eri veebiteenuse abil loodud interaktiivsed harjutused ja digi-koostöö või probleemilahenduse ülesanded.
Õppematerjal peaks toetuma muutunud õpikäsitusele (loov, koostöine, enesejuhitav õppimine) ja olema kasutatav VOSK abil ning lähtuma HITSA digiõppevara kvaliteedijuhistest.
Avaldage see õppematerjal kas oma blogis eraldi lehena või mõnel muul Veeb 2.0 platvormil (Wix, Weebly vms.) ja kirjeldage selle õppematerjali metaandmed EstCORE abil (kas eKoolikotis või mõnes muus LOM-ühilduvas repositooriumis).