Kolmas ülesanne

Koostage TAO abil endavalitud valdkonnas õpitulemuste hindamise test (eristav test), milles esineb vähemalt kolme eri tüüpi testiküsimusi (item). Andke test sooritamiseks kasutajate grupile Katsetajad, määrake testi sooritamise tähtajaks terve mai- ja juunikuu.

TAOsse saate sisse aadressil http://web.htk.tlu.ee/tao3/tao kasutajanimega, mis on teie eesnimi (suure algustähega) ja salasõnaga Sala12kala (muutke see kohe pärast esimest sisselogimist). Kui tekib probleeme sisselogimisel, andke teada meili teel.

TAO juhend: https://userguide.taotesting.com/3.1/

Alternatiivina võite koostada selle testi ka mõne teise QTI-ühilduva testide autorvahendi abil, nt. Moodle või EIS – ka sel juhul tuleks mulle saata testi sooritamiseks vajalikud andmed.

Seejärel reflekteerige oma blogis testikoostamise kogemust – kuidas kulges, mida sellest õppisite, kuidas saaksite seda oskust kasutada oma töös (ehk siis Helen Barrett’i küsimused: What? So what? ja Now what?)