Teine ülesanne: digiõppevara autorvahendid

Pean vabandama, et teine teema tuleb mitmepäevase hilinemisega. Selles teemas keskendume me digiõppevara autorvahenditele ning sisupakettide kasutamisele õpihaldussüsteemides. Lugemismaterjal annab lühiülevaate õppematerjalide koostamise vahendite tüüpidest, sisupakendamise standarditest ning tuntumatest tasuta sisupakettide koostamise vahenditest.

Selle teema ülesanne on järgmine:

  1. Tutvuge lugemismaterjaliga “Digiõppevara autorvahendid” ja selles viidatud autorvahenditega.
  2. Looge endale kasutajakonto DigiTalgute portaali (see on loodud vabavaraliste Drupal + H5P baasil) ja koostage ühe gümnaasiumi õppekavast valitud õpiväljundi jaoks interaktiivne õpiobjekt. See õpiobjekt peaks sisaldama nii põhimõistete definitsioone, selgitavaid tekste, näiteid (video, foto, jooniste kujul) kui ka automaatset tagasisidet pakkuvaid interaktiivseid enesekontrolli-harjutusi.
  3. Importige loodud õppematerjal Moodle’i kursusele.
  4. Tutvuge kursusekaaslaste poolt Moodle’isse imporditud sisupakettidega.
  5. Kirjutage saadud kogemuse põhjal ajaveebipostitus, tooge seal välja kasutatud vahendi plussid-miinused ja võrrelge varem teie poolt kasutatud õppematerjalide koostamise vahenditega. Lisage ka link enda koostatud õppematerjalile Moodle’is.

Pidage seda ülesannet tehes silmas, et kuna aega on vähe, siis on materjali sisust ja terviklikkusest olulisem vahendi erinevate võimaluste katsetamine. Kellel puudub oma varasem originaalsisu, mida õppematerjali tegemisel kasutada, võib kasutada näiteks Vikipeedia sisu või mõnda Creative Commons litsentsi alusel õppematerjali (va need litsentsid, mille nimes on muutmise keeld NoDerivatives). Õppematerjali loomise katsetamisel võite juba mõelda selle peale, mis teemal te kavatsete selle kursuse rühmatöö teha.

Kuna sel korral ülesanne nii pikalt hilines, siis “pehme tähtaeg” oma postituse tegemiseks on 29.03. Sisupakettide koostamise vahendeid vaatame põhjalikumalt koos järgmises kontakttunnis.