Järeleksami korraldus

Osadel kursuslastel jäid sel kevadel kursuse läbimiseks vajalikud ülesanded tegemata ning seetõttu pakun kursuse läbimiseks välja järeleksami aja. Kuna järeleksamile on tulemas viis kirjanduse analüüsi, siis toimub sel aastal järeleksam koos kirjanduse analüüside esitlustega.

Järeleksami ajakava on järgmine:

  • 20.08.2017 – kirjanduse analüüsi esialgse versiooni esitamine (e-maili teel õppejõule)
  • 27.08.2017 – kirjanduse analüüsi partnerhinnangu esitamine
  • 07.09.2017 – kirjanduse analüüsi parandatud versiooni ja kõigi puuduvate blogimisülesannete esitamine
  • 10.09.2017 – kirjanduse analüüside esitlused järeleksamil

Järeleksam toimub pühapäeval 10.09 kell 18.00 ruumis A-303. Vahetult enne seda on samas ruumis tund nende üliõpilastega, kes osalevad sügisel valikkursusel IFI7300.DT Õpitehnoloogiate disain.

Järeleksami tingimused 2017. õppeaastal on järgmised:

  1. Järeleksami hinne moodustub õppija poolt omandatud õpimärkide põhjal vastavalt kursuseprogrammis (PDF) välja toodud hindamismeetoditele.
  2. Kursuse käigus omandatud õpimärgid lähevad arvesse, ning neid ülesandeid ei ole vaja uuesti teha.
  3. Kursuse käigus tagasilükatud ülesanded on võimalik uuesti esitada.
  4. Puuduvate ajaveebipostituste puhul tuleb iga teema juures tuleb lisaks ülesandes nõutule läbi lugeda teiste kursuslaste postitused antud teemal ning viidata oma postituses teiste kursuslaste mõtteid äratanud postitustele.
  5. Plagiaat ühes järeleksamile esitatud ülesandes tähendab terve järeleksami lugemist mittesooritatuks.

Loodan, et kõik saavad selleks ajaks kursuse tööd edukalt tehtud.